Maar wat is nu Neuro Linguïstisch Support


Neuro staat voor de fundamentele aanname dat al ons gedrag een uitvloeisel is van NEUROLOGISCHE PROCESSEN (werking van het zenuwstelsel enerzijds en zintuigen en spieren anderzijds.)
 

Linguïstisch staat voor de fundamentele aanname dat deze neurologische processen kunnen worden weergegeven, geordend en tot modellen en strategieën worden gevormd middels beeldende of gesproken taal.Support staat voor de ondersteuning die we tijdens subjectieve ervaring zoals; waarnemingen, gedragingen, gevoelens, gedachten en overtuigingen en de toepassing daarvan, vanuit deze neurologische processen verkrijgen. Ondersteuning doormiddel van; behoefte, opwelling, drang, aanvechting, stimulans, motief, tegenstelling, drijfveer, prikkel, bevredigingen etc. 

Met andere woorden;

impulsen aangestuurd vanuit een Zelfreorganiserend systeem dat reageert op subjectieve ervaringen die via bewuste of onbewuste prikkels binnenkomen en van daaruit, dit om balans te behouden, enigszins bijstuurt. Een systeem dat jou laat reageren op simpele voorbeelden. Voorbeelden zoals andermans levenservaringen, op sprookjes, mythes, verhalen, aansporingen. Of, hoe vreemd ook, door voorbeelden van andermans overtuigingen. Andermans levenservaringen die overtuigend genoeg waren om als positief, als helpend te bestempelen. Die overtuigend genoeg waren voor doorlevering. Dit om anderen te helpen, in de meest positieve zin...

En vandaar mijn aanzet tot deze website. Al is er maar eentje die binnen donkere dagen steun of hulp kan beleven aan deze site.


Daar doen we het voor... En dit alles doormiddel van simpele voorbeelden.