Ontspanningsoefening tegen angst.

Hoe je angsten te verminderen.

Deze oefening is heel mooi te combineren met intuïtief tekenen. Neem een moment voor jezelf waarin je kleur gaat geven aan de desbetreffende angst. Leef jezelf helemaal uit. Stel jezelf tijdens het tekenen diverse vragen. Vragen zoals waarom, waarvoor? Laat de emoties komen zoals ze komen.
Neem dan een nieuw blad en begin opnieuw. Vraag nu jezelf af; HOE ANDERS en geef de pagina weer kleur. Leef je helemaal uit. Het mooie van pastel krijt is dat je onbegrensd je eigen kleuren kunt mengen, net zolang tot dat ze voor jou goed voelen. Als je nog niet bekent bent met intuïtief tekenen kijk dan eerst onder het kopje creativiteit.

Nu de ontspanningsoefening om voorgoed met je angst af te rekenen. 

Leg je benen iets gespreid, de voeten zo’n twintig centimeter uit elkaar en laat de tenen eigenwijs  naar buiten wijzen, Alleen z? al laat je onnoemelijk veel spanning los.  daar hoef je niets voor te doen. Sluit vol vertrouwen je ogen. en alle emoties die in je opkomen, sta je rustig  toe er te zijn. Zie ze rustig aan. met het volste vertrouwen dat ze ook weer zullen gaan. Het enige waarin we ons denkbeeldig laten meetrekken is voorlopig het tellen. Want we weten dat tellen kan helpen en als de rust en de kalmte zijn intreden doet wordt de ademhaling vanzelf wat dieper en rustiger. Heb vertrouwen. Je kunt het, zeker te weten  en vecht niet tegen opkomende emoties, laat ze komen en laat ze gaan, want loslaten is meer laten dan doen, weet je nog.? We beginnen met tellen. Bij elke uitademing. Een twee drie  vier  vijf.
Als toeschouwer neem je jouw angsten waar, aanschouw ze gerust, zie de grauwe kleuren, zij kunnen jou niet schaden. Want als je inademt  laat je de angst in je toe  en als je uitademt laat je de angst weer gaan,  en we tellen rustig verder; zes   zeven   acht   negen.
En om het allemaal nog wat wezenlijker te maken pak je in gedachten een ballon.  Je tuit je mond, zodat je een mooie stroom van uitademende lucht krijgt en rustig blaas je de angstige grauwe lucht in de ballon en we tellen verder  tien  elf   twaalf.  Net zolang totdat hij mooi groot en rond is. Toe maar.
We ademen in en blazen weer uit. Zie de ballon groeien  en zie hoe de grauwe kleuren plaats maken voor mooie heldere kleuren, jouw kleuren. Vol vertrouwen, weet je nog. Toe maar.
Bij elke uitademing geef je terug wat je niet meer nodig hebt.
Neem hier een waarnemingsmoment tenopzichte van je angst.

En alle emoties die opkomen, sta je rustig  toe er te zijn  zie ze rustig aan, met het volste vertrouwen dat ze ook weer zullen gaan. Het enige waarin we ons verliezen is het tellen zodat de rust en de kalmte zijn intreden kan doen. Dan wordt de ademhaling vanzelf wat dieper en rustiger. Je telt verder  dertien  veertien  vijftien  zestien. Als je inademt  laat je de angst in je toe en als je uitademt laat je de angst weer gaan blijf tellen zestien zeventien  achttien  negentien en bij elke uitademing blaas je de angstige lucht in de ballon,  twintig eenentwintig.  Net zolang totdat hij mooi groot en rond is. Ga door. We ademen in en blazen weer uit. Zie de kleuren veranderen in mooie heldere kleuren, jouw kleuren. Bij elke uitademing geef je terug wat je niet meer nodig hebt. En we weten het; als wij ons helemaal durven los te laten in de uitademing, komt de juiste inademing vanzelf, hoeven we eigenlijk niets te doen. Het enige wat het van ons vraagt is onszelf over te geven aan de rust en kalmte, vervloeiend in een zee van rust.
Neem hier een waarnemingsmoment ten opzichte van je angst. Indien er nog onrust heerst doe je het bovenstaande nogmaals, dus van het begin af aan. Doch is de angst verminderd en ben je tot ontspanning gekomen, ga dan verder.

Als de rust en ontspanning is wedergekeerd, bij het bereiken van ons doel voel dan hoe weldadig dat voelt. Want het was wel degelijk inspannend. En een zucht van verlichting is hier dan ook best op zijn plaats. Laat het maar komen, diep vanuit je longen. Zo ja en nog eens. Je hebt het verdiend. En de ontspanning reikt verder, dieper en dieper, steeds meer en meer  je zou zo in slaap kunnen doezelen. Zo de slaap kunnen pakken. Als we inademen  laten we in ons toe en als we uitademen laten we het weer gaan, teruggevend wat we niet meer nodig hebben.
Uiteindelijk, als alles vertrouwd en goed voelt ga je met je aandacht naar je handen en neem dan de golvende beweging waar die de inademing teweeg brengt.  Voel ook  hoe je buik die mooie glooiende vorm aanneemt en  hoe de ademstroom bij de uitademing vervloeit door je lichaam, via het bekken, door de liezen, richting benen en voeten.  Verder doe je niets. en het mooie daarvan is  dan komt die ontspanning en slaap vanzelf.
Neem hier een waarnemingsmoment tenopzicht van je gevoel.

Herhaal bovenstaande oefening net zo lang als dat nodig is, totdat het  betreffende angstgevoel binnen je leven verdwenen is.

In liefde,
Antoinette